kontakt

Alt image
Stacks Image 405
Stacks Image 390
Stacks Image 397

Att göra ingenting

Pausen är kreativitetens grundförutsättning, liksom den är originalitetens och spontanitetens. Man får inte tillgång till det omedvetnas rikedomar om man inte då och då tillåter sig att slappna av. Man behöver stunder då tystnaden får tala.
De flesta människor kan ha svårt att klara av ostrukturerad frihet under längre perioder. Men de konstruktiva gränserna för vår frihet bestäms av vad vi är engagerade i och de myter vi lever efter. Fritiden kan då bli meningsfull. Vi kan använda den till att låta tankarna gå, till att drömma och fantisera eller helt enkelt till att flanera i en främmande stad. Visst kan tiden verka bortkastad.
Men vem vet om inte denna "bortkastade" tid kan ge oss våra viktigaste idéer eller nya erfarenheter, visioner som visar sig oskattbara?
Att "ingenting göra" och att "låta saker och ting hända" kan visa sig vara det viktigaste man kan ta sig för.
Stacks Image 399

Allt material på min hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt © Larsåke Falk