Alt image
Stacks Image 155
Stacks Image 151
Fotografier är "memento mori": i vilka utsnitt av verkligheten fryses, hålls kvar och görs oförgänglig. Därigenom anspelar fotografiet desto mer på förgänglighet, sårbarhet, tidens gång och vår dödlighet. Fotografiet pekar både på något som är (nämligen bilden) och något som inte är (nämligen verkligheten som berövades del av rummet i och med att bilden togs). Att fixera något är även att peka på förgänglighet.
Bent Fausing - lektor i masskommunikation, Köpenhamns universitet

Allt material på min hemsida är skyddat enligt lagen om upphovsrätt © 2023 Larsåke Falk